Träning av diabeteshund

Under juli 2011 åkte jag och Savona till HundCampus i Hällefors efter tips från en vän att de tränar hundar att bli ”diabeteshundar”. Hela träningen gick såklart ut på hur jag ska få Savona att känna av mina olika blodsockervärden och visa mig om sockervärdet är lågt, normalt eller högt.

Under träningen på HundCampus fick jag kontakt med Nina på Lyckliga Hundar som håller till i Hemmesta ute på Värmdö. Där har jag och Savona tränat sedan augusti 2011. Jag och Savona har inga regelbundna träffar uppbokade utan vi träffas allt från några gånger i månaden upp till kanske var tredje månad. Vi har även gruppträning då andra diabetiker och deras hundar träffas och tränar ihop för att dela våra erfarenheter både gällande träningen av våra hundar och våra erfarenheter gällande diabetes.

För att hålla träningen igång måste jag och Savona även träna hemma. Hemmaträningen är kanske den viktigaste träningen.

Diabetesträning på HundCampus

När jag åkte till HundCampus var jag ganska ny i min diabetes och hur den påverkar det vardagliga livet. Jag hade en aning om att vi på något sätt skulle lära Savona olika blodsockernivåer genom utandningsprover och sedan på något sätt även lära henne att sätta dessa värden ihop med någon form av markering. Jag hade helt rätt i mina aningar… men kanske framförallt hade jag inte förstått hur jobbigt detta skulle vara för mig. Självklart var denna första diabetesträningsvecka även ansträngande för Savona. Det var mycket som både hon och jag skulle ta in och lära oss. En klar fördel var säkerligen att förutom jag och Savona var det två andra diabetikerekipage med som båda tränat längre med sina hundar och som även haft diabetes betydligt längre.

Vi började vår första dag med ett gemensamt möte, tre ekipage och fem instruktörer J Vi gick igenom hur veckan skulle läggas upp och vad vi hade för erfarenheter och idéer själva. Efter mötet började en intensiv vecka och först ut var plattformsträningen och efter det var det dags för markeringsträning.

Under veckan fick jag och Savona även vara med lite på delar av den aktiva semesterkursen som pågick samtidigt. Vi var med vid ett tillfälle på spårträning, läcksök samt vattensök vilket både jag och Savona uppskattade. Det var skönt att få en liten paus från diabetesträningen och att få tänka på annat.

Savona i Hällefors

Träningen på Lyckliga Hundar

När jag och Nina träffas för att träna lägger vi oftast fokusen på mängdträningen på plattformen men det blir även markeringsträning. När vi träffas i gruppen har vi flera stationer och det läggs då fokus på både plattformsträningen, träning med sökbräda och markeringsträning. Vi ger oss också ut bland butiker för att träna med flera störningar än bara de andra diabetesekipagen.

Savona är i Hemmesta

Hemmaträningen

När jag och Savona tränar hemma lägger jag oftast fokusen på liveträning men även träning av olika värden genom utandningsprover i min sökbana. Jag försöker även liveträna när vi är ute och går på promenad eller om Savona är med in till stan. Det är viktigt att jag försöker ta med mig Savona på så många olika ställen som möjligt för att miljöträna. När hon är med mig på stan och vi ska gå in i butiker brukar jag sätta på henne ett arbetstäcke. Jag försöker även alltid att passa på att träna inne i de olika butikerna eller på så olika platser som möjligt allt för att hon förhoppningsvis ska förstå att hon alltid ska ha koll på mig.

Savona med sitt täcke

Plattformsträning

Träningen på plattformen går ut på att Savona ska lära sig att känna igen de olika blodsockervärdena och få så många belöningar som möjligt under så kort tid som möjligt vilket hon alltid uppskattar.

Under träningen står Savona på ett bord med plattformen framför sig och med mig på andra sidan bakom en skärm så att hon bara ser mitt huvud. På min sida finns en spak som gör att jag kan flytta burkarna med utandningsprover till olika hål på plattformen utan att Savona ser vart och en skåra där jag kan släppa ned belöningen. Det finns en skena på plattformen där sju burkar placeras ovanför denna finns ett skydd med fyra hål.

Hur många av de sju burkarna som ska innehålla det rätta blodsockervärdet beror lite på tanken bakom just det träningstillfället. De övriga burkarna innehåller tomma bomullspads eller bomullspads med utandningsdoft från normalt blodsockervärde.

När Savona markerar rätt burk på plattformen klickar jag med klickern som sitter på spaken och därefter släpper jag ner en godisbit vid rätt burk.

Savona arbetar på plattformen

Träning med sökbräda

Träningen på sökbrädan påminner en del om träningen på plattformen men här får jag flytta burkarna mer handgripligen. Sökbrädan gör även att risken för att felbeteende att tillexempel börja leka med burkarna istället minimeras till skillnad om burkarna skulle stå löst på golvet.

Tanken är att Savona ska gå från ena änden på brädan och nosa på burkarna i tur ordning och markera den som är rätt. Här brukar jag försöka lägga in att hon ska markera blodsockervärdet på mig när hon tittar rätt burk.

Savona arbetar med sökbrädan

Markeringsträning

Vad det gäller markeringen så har jag valt att Savona ska markera på olika ställen på min kropp beroende på vilket blodsockervärde som jag har. Jag har valt att Savona ska markera på min högra hanled när mitt blodsocker är lågt, på mitt högra knä när mitt blodsocker är normalt och på min högra fot när blodsockret är högt.

Savona markerar lågt blodsocker

Jag har själv valt efter samtal med min diabetessjuksköterska och även lite funderingar med de andra i diabetesgruppen vilka gränsvärden som ska gälla för de olika markeringarna. För mina låga blodsockervärden har jag valt 4,5mmol/l som gränsvärde så allt under det ska Savona markera på min handled värden över och upp till 12mmol/l ska Savona markera som normalt på mitt knä och allt däröver på foten.

Vid inlärningen av markeringarna har vi använt oss av bland annat targetträning. Vi började med att sätta en tejpbit där vi ville att Savona skulle markera och så fort hon markerade klickade vi och gav henne en godisbit som placerades där hon markerade. Så fort hon började förstå tog vi bort tejpbiten och väntade på att hon skulle markera där den tidigare suttit. När det kändes som att hon förstod detta började vi lägga in ett kommandoord. För att göra det enkelt för mig att komma ihåg blev markeringen på hanleden ”hanled”, markeringen på knät ”knä” och markeringen på foten fick bli ”tå”. Hade först tänkt att det skulle vara ”fot” men kom på att det kunde bli väldigt dumt om jag någon gång får för mig att börja träna lydnad och fotgående… skulle se snyggt ut om man ger hunden kommandot fot på lydnadsplanen och hunden flyger fram och sätter nosen på min fot istället för att gå fint bredvid ;)

 Savona markerar högt blodsocker

Tanken med att Savona ska lära sig att markera alla olika värden är att inget värde får bli mer värdefullt då risken vid en kontrollfråga, när jag ber henne att kolla eller som vårat kommando ord är ”sniff”, är att hon skulle kunna markera lågt alternativt högt bara för att normalt inte skulle ge någon belöning. En felaktig ”låg” markering från Savona skulle då kunna göra att jag äter i onödan och på så sätt skulle må sämre för att blodsockret kanske skulle bli alldeles för högt vilket gör mig trött.  Om hon skulle göra en felaktig ”hög” markering skulle kanske inte lika mycket hända då jag inte skulle få för mig att ta någon kompletterande insulindos utan att faktiskt mäta men risken skulle kunna vara att jag anstränger mig mer och att blodsockret på så sätt skulle sjukna snabbare och då bli lågt och jag får en ”känning” vilket definitivt inte skulle vara så bra.

 Savona markerar normalt blodsocker

Tanken med träningen

Vad är då tanken med all denna träning? Ja tanken är förstås att Savona spontant ska markera mina blodsockervärden när hon märker att de går från normalt till lågt respektive normalt till högt. Det allra viktigaste för mig är att denna spontanmarkering sker när värdet är så nära mitt låga gränsvärde som möjligt för att jag ska kunna undvika en insulinkänning.

Förhoppningsvis kommer all denna träning göra att jag kan känna mig tryggare i min diabetes när Savona är med mig och kanske kan jag få undvika ett antal stick i fingrarna i jakten på mitt blod. För en sak kan jag lova att man blir ganska öm och inte blir de speciellt snygga heller med små blåmärken. Men det finns helt klart en fördel till och det är att Savona inte har några gränser i sin arbetstemperatur som blodsockermätarna har vilket kan vara riktigt frustrerande. Hon brukar inte heller ta slut på batteriet helt plötsligt eller få andra tekniska fel…

Savonas enda nackdel är att hon kan vara lite svårstartad när hon blir väckt men med en godis i handen brukar det gå över ganska fort. Hon har ju faktiskt ändå kommit och väckt mig mitt i natten när hon själv sover som bäst!